దంతెర

ధన త్రయోదశి రోజు వీరు ఇవి కొంటె లక్ష్మి దేవి మీ ఇంట్లో ఉంటుంది

దీపావళి కంటే ముందు దంతెర రోజు ఏదయినా వస్తువు కొంటె అన్ని శుభాలే జరుగుతాయని ప్రజలు నమ్ముతుంటారు , లక్ష్మి దేవి మరియు కుబేర స్వామి ని ఆ రోజు అంతా జనాలు

Read More