ఒక ప్లేట్ ధర 18,000/- ?

ప్రియాంకా చోప్రా మరియు నిక్ జోనాస్ జోధ్పూర్ చేరుకున్నారు,ప్రియాంక ఇంట వివాహ ఆచారాలు ప్రారంభమయ్యాయి. జోధ్పూర్ యొక్క ఉమైద్ భవన్లో, నిక్ జోనస్ యొక్క కుటుంబం మరియు

Read more

Priyanka and Nick wedding

Priyanka Nick’s wedding rituals have started. On Wednesday, these rituals have started in Priyanka’s old house in Mumbai by Ganesh

Read more

“i did ecstasy once, got married .Did It again ,made a sex tape”

Child of controversies Kim kardashian made some major revelations about her first espousement , sex tape scandal and much more in

Read more

కథేయపసిఫిక్ ప్రయాణం ఇంకా కష్టం ?

హొంగ్కోంగ్ యొక్క ఎయిర్లైన్ వ్యాపారం” కథేయపసిఫిక్” విమానానాం ఇప్పుడు కొత్త చిక్కులో పడింది .దాదాపు 90 లక్షల ప్రయాణికుల వ్యక్తిగత డేటా ఇపుడు బయటకి వచ్చింది అని

Read more